Posts Tagged ‘معرفی کتاب’

دیوانه ای بالای بام

دیوانه ای بالای بام

کتاب دیوانه ای بالای بام نوشته ی عزیز نسین یک مجموعه داستانی با محتوای اجتماعی و تا حدودی طنز آلود است. عزیز نسین نویسندگی را از سال 1945 با مقاله نویسی در مجلات شروع کرد و نوشتن را تا پایان عمر ادامه داد. حاصل این سال ها ده ها عنوان کتاب در زمینه های داستان و رمان و نمایشنامه و شعر و داستان کودک و خاطرات است. او 23 جایزه ی معتبر ملی و بین المللی (اکثرا در زمینه ی طنز) برده است و آثارش به بیشتر زبان ها ترجمه شده است. فهرست داستان های کوتاه این کتاب به شرح زیر می باشد:
–    دیوانه ای بالای بام
–    خب، این مسئله تون هم که حل شد!
–    آدم های شوخ
–    عرق جبین
–    چه کشور خوبی!
–    کله گنده ها
–    نمایشگاه آپونا
–    شعبه ی حزب تشکیل شد
–    شک دارم
–    می خواست خانه بسازد
–    صاحب آپارتمان ما
–    ازدواج کردیم
–    پیرمرد عصبانی
–    غلغله نیست؟

Read more »

آسوده خاطر نوشته ی کارلوس فوئنتس

معرفی کتاب | آسوده خاطر

در این مطلب به معرفی کتاب آسوده خاطر می پردازیم. آسوده خاطر نوشته ی کارلوس فوئنتس کتابی در زمینه ی چگونگی شرایط اجتماعی بیرونی و درونی خانواده ی سیبایوس است. در این کتاب با رودلفو و آسانسیون، پسر و دختری روبرو هستیم که در روابط خانوادگی شان ضعف هایی را مشاهده می کنیم. به طور مثال رودلفو با توطئه ی خواهر همسر خود را ترک کرده و تنها فرزندشان را به خواهر می سپارد.
سپس داستان به سراغ این فرزند که خایمه نام دارد می رود. با وجودی که او در خانواده ای ثروتمند رشد پیدا کرده، اما از طبقه ی اشراف گریزان است و گرایش به عدالت اجتماعی و فرار از اختلاف طبقاتی نشان می دهد.
فوئنتس در سال 1928 در مکزیکو سیتی متولد شد و تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه مکزیکو، و سپس در “موسسه ی مطالعات عالی بین المللی ژنو” پی گرفت.

Read more »

نورآباد، دهکده ی من- قسمت اول

معرفی کتاب | نورآباد دهکده ی من

کتاب “نورآباد، دهکده ی من” نوشته ی ناصر ایرانی کتابی ست پر از حس طبیعت و هر آن چه زیبایی در دامان دشت و سرسبزی ست. برای معرفی کتاب نورآباد دهکده ی من، اول به سراغ نویسنده ی آن می رویم.
ناصر ایرانی درباره ی خود چنین می گوید:
… در ایام نوجوانی داستانی خواندم از اونوره دو بالزاک که بسیار به دلم چسبید. بالزاک در آن داستان، اگر حافظه ی ضعیفم خیلی خطا نکند، قصه ی هنرمندی را روایت کرده بود که سالیانی دراز را، شاید به درازای عمر هنری اش را، به نقاشی فقط یک تابلو اختصاص داده بود. دیگران در عجب بودند که او مگر چه تابلویی دارد می آفریند که همه ی عمرش را به پای آن می ریزند. ولی چون نقاشی تابلو هنوز به پایان نرسیده بود، هنرمند به کسی اجازه ی تماشا نمی داد. تا زد و مرد. مرگ او فرصتی پیش آورد تا کنجکاوان به کارگاه او راه یابند و محصول یک عمر رنج و نبوغ هنری اش را به چشم ببینند. تابلویی که آنان دیدند آتش کنجکاویشان را که خاموش نکرد هیچ، باعث جاخوردگی شدیدشان نیز شد، زیرا تک چهره ی زنی یا مردی را نشان می داد که همه ی اجزای آن محو شده بود، جز یک بازویش.

Read more »

ظلمت در نیمروز- قسمت اول

معرفی کتاب | ظلمت در نیمروز

ظلمت در نیمروز نوشته ی آرتور کویستلر کتابی ست مشتمل بر مبنای حوادثی که در واقع اتفاق افتاده اند. اما نویسنده این رویدادها را با تغییر نام اشخاص به صورت کتاب درآورده است.
برای معرفی کتاب ظلمت در نیمروز، به زیر توجه کنید:
کتاب ظلمت در نیمروز یکی از بزرگترین کتاب های داستان در زمینه ی سیاسی و اجتماعی در جهان است که آرتور کویستلر در تشریح جنایات دیکتاتور بزرگ قرن ژوزف استالین به رشته ی تحریر درآورده است.
آرتور کویستلر در سپتامبر 1905 در بوداپست مجارستان متولد گردید، در همان کودکی با زبان های انگلیسی و آلمانی آشنا گشت و بعدها زبان اسپانیایی و روسی را نیز فرا گرفت و در دانشگاه وین به تحصیل پرداخت.
آرتور در سال 1927 به برلین رفت و به کار مطبوعاتی پرداخت و پس از مدتی یکی از مردان سرشناس مطبوعات آلمان شد. در اوایل سال 1930 به سوی کمونیسم روی آورد و یک سال بعد از آن به حزب کمونیست پیوست.

Read more »

پاییز پدر سالار- قسمت سوم

پاییز پدر سالار

در این جا برای شناخت بهتر و بیشتر “پاییز پدر سالار”، نقل پاره یی از مقاله ی “اوژنیانه وس” که زیر عنوان “افسانه و واقعیت در آمریکای لاتین: رمان های گابریل گارسیا مارکز”، در یک ماهنامه ی ادبی فرانسوی به چاپ رسیده، لازم به نظر می آید:
“… آخرین رمان “گابریل گارسیا مارکز”، “پاییز پدر سالار” به خلاف “صد سال تنهایی”، سرگذشت یک دیکتاتور آمریکای مرکزی در کشوری نامعلوم از منطقه ی کاراییب را روایت می کند. مشکل اصلی در بازسازی زمانی وقایع نهفته است. نویسنده، انبوهه یی از راویان را در خدمت این مقصود قرار می دهد. آن ها همواره به صیغه ی اول شخص سخن می گویند و بنابراین، برای ترسیم خط روایت واحدی، در دیدگاه های گوناگونی جای می گیرند؛ اما همه چیز، در گیر و دار نفی و اثبات های پیاپی، چابکانه روایت می شود، و افزون بر این خیل راویان، یک راوی به صیغه ی سوم شخص به چشم می خورد که گه گاه به طرزی نامحسوس گام به عرصه ی داستان می گذارد تا گفته های راویان دیگر را پیوند دهد. این مجموعه به یک راوی برتر واقف بر همه چیز، ختم می شود.

Read more »

پاییز پدر سالار- قسمت دوم

پاییز پدر سالار

در مطلب قبلی به معرفی کتاب پاییز پدر سالار پرداختیم. در اینجا به ادامه ی معرفی این رمان نوشته ی گابریل گارسیا مارکز توجه کنید.
“کلود کوفون”، مترجم فرانسوی پاییز پدر سالار در توصیف این کتاب این طور می نویسد:
“… از سی سال پیش، چندین رمان بزرگ آمریکای لاتین، دنیای وهم آلود دیکتاتوری “به سبک آمریکایی” را با همه ریزه کاری ها برای ما تشریح کرده اند: سعایت و خیانت، رشاء و ارتشاء از همه نوع، آدم کشی ها، حتی ریشه کن سازی ها، سبعیت، حرص و آز، تبه کاری های جنسی، حمایت بیگانگان، عطش بیمارگونه ی قدرت که سرانجام تنهایی آن را به عجز تبدیل می کند. این واقعیت سوگ آور را در سراسر آخرین رمان گارسیا مارکز باز می یابیم؛ اما این واقعیت، زیر قلم نویسنده ی “صد سال تنهایی”، بعد از هزل آمیز قیاس ناپذیری می گیرد.

Read more »

شهربندان- قسمت سوم

معرفی کتاب | شهربندان آلبر کامو

بخشی از مقاله ای که آلبر کامو در پاسخ گابریل مارسل نگاشت به شرح زیر است:
… من تنها به دو بخش از نوشته ی شما که درباره ی نمایشنامه ی شهربندان من بود، پاسخ خواهم داد. اما به خرده گیری شما یا دیگران از نمایشنامه به عنوان یک کار هنری توجهی ندارم. شخص راضی از انتشار یا نمایش اثر خویش باید بپذیرد که انتقاداتی در این باره ابراز می شود، و با داشتن گفته های فراوان در مقابل، باید سکوت کند. شما از حدود یک منتقد فراتر رفته اید، آنجا که در شگفتید به خاطر چه نمایشنامه ای درباره ی “توتالیتاریزم” در اسپانیا بساط خود را پهن می کند و نه مطابق میل شما در اروپای شرقی. به ویژه هنگامی که آن را فاقد روشنی و شهامت می پندارید، خواستار پاسخ من هستید.

Read more »

شهربندان- قسمت دوم

معرفی کتاب | شهربندان آلبر کامو

در قسمت قبلی از معرفی کتاب شهربندان به برخی مطالب درباره ی نویسنده ی کتاب شهربندان یعنی آلبر کامو اشاره کردیم. در این مطلب به مقدمه ای که کامو در ابتدای نمایشنامه اش نگاشته می پردازیم:
این نمایشنامه، هنگامی که اول بار در پاریس به صحنه آمد، مورد بی اعتنایی هماهنگ منتقدان قرار گرفت. در حقیقت نمایشنامه های اندکی از چنین لطف آزاردهنده ای برخوردار شده اند. بیشتر افسوس من این است که شهربندان با تمام نقاصئش بیش از تمام نوشته هایم به من شباهت دارد.

Read more »

شهربندان-قسمت اول

معرفی کتاب | شهربندان آلبر کامو

برای معرفی کتاب شهربندان نوشته ی آلبر کامو ابتدا به معرفی خود وی می پردازیم.
آلبر کامو در سال 1913 میلادی در شهر الجزیره، در خانواده ای متوسط به دنیا آمد. پدرش در جنگ جهانی اول کشته شد. کامو در الجزیره تحصیلات متوسطه ی خود را به پایان برد و چند سالی نیز در دانشگاه فلسفه خواند. بیماری و غم نان او را از ادامه تحصیل بازداشت. در زمان جنگ جهانی دوم با نهضت مقاومت فرانسه به همکاری پرداخت. انتشار داستان “بیگانه” و رساله ی فلسفی “افسانه سیزیف” در سال 1942 شهرت بزرگی برایش به ارمغان آورد. دو سال بعد نمایشنامه ی “سوءتفاهم” را به چاپ رساند. پس از آزادی فرانسه دیگر آثار کامو به این ترتیب منتشر شد: کالیگولا (نمایشنامه، 1945)، نامه ها به یک دوست آلمانی (1945)، طاعون (رمان، 1947)، شهربندان (نمایشنامه، 1948)، عادل ها (نمایشنامه، 1950)، مقالات (1950)، انسان طاغی (1951)، سقوط (داستان، 1956)، تبعید و قلمرو (مجموعه قصه، 1958) و چند اثر دیگر…

Read more »

ناپلئون- قسمت چهارم

دانلود کتاب | ناپلئون

در این جا برای معرفی کتاب ناپلئون نوشته ی استاندال به سراغ بخشی از متن کتاب می رویم.

… سرگذشت ناپلئون Napoleon را می نگارم تا پاسخی باشد به یک اثر هجایی. این اقدامی است بی پروا، حال آن که آن اثرهجایی به قلم قریحه برجسته ی قرن است علیه مردی که، چهار سال تمام، خویش را در معرض کینه توزی همه ی قدرت های جهان می یابد. من پای بند طرز بیان اندیشه ی خویشم، و هنر و قریحه ای ندارم و حریف گرانمایه ی من، جز آن، همه ی دادگاه های پلیس جزایی را یار و یاور خویش دارد. از این گذشته، این حریف، جز شأن و شوکت اش، از یک ثروت هنگفت و یک شهرت بزرگ در تالارهای اروپا و از همه ی مزایای اجتماعی بهره مند می بود. او حتی گمنامان را فریب داده است و شأن و قدر اثر نشر یافته پس از مرگش، شور و شوق هواخواهی همه ی نویسندگان گرانقدری که همیشه آماده اند تا به نفع بخت برگشتگی قدرت، به هر شکل که باشد، دل بسوزانند، برانگیخته است. و جیزه ای که به دنبال می آید، سرگذشت به معنای خاص اش نیست، سرگذشتی است برای گواهان معاصر وقایع.

Read more »