Posts Tagged ‘فهرست شرکتهای بیمه’

کتاب آسیب شناسی ارکان صنعت بیمه

کتاب آسیب شناسی صنعت بیمه

به گزارش رستاک به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی کشور، کتاب “آسیب شناسی ارکان صنعت بیمه” معرفی شده و در بازار پخش گردید.
این کتاب توسط علی اعظم محمد بیگی نوشته شده و توسط انتشارات پوشش گستر در 109 صفحه منتشر گردیده و به قیمت 12000 تومان به فروش می رسد.
در این کتاب با وجوه بسیاری از صنعت بیمه به خصوص چالش های بیمه ای در ایران از شیوه ی عملکرد ارگان های نظارتی تا فراز و نشیب های فروشندگان و فهرست شرکتهای بیمه صحبت به میان آمده است.

Read more »