Posts Tagged ‘فروشگاه کتاب فیدیبو’

تلخکامی برای سه خوابگرد

تلخکامی برای سه خوابگرد

تلخکامی برای سه خوابگرد نوشته ی گابریل گارسیا مارکز مشتمل بر دو کتاب با عنوان های زیر می باشد:
کتاب اول: چشمان سگی آبی رنگ
کتاب دوم: داستان باور نکردنی و غم انگیز ارندیرای بی گناه و مادر بزرگ سنگدلش
فصول هر یک از کتاب های فوق نیز به شرح زیر هستند:

کتاب اول- چشمان سگی آبی رنگ:

•    تسلیم سوم
•    روی دیگر مرگ
•    ایوا توی گربه اش است
•    تلخکامی برای سه خوابگرد
•    گفتگو با آینه
•    چشمان سگی آبی رنگ
•    زنی که سر ساعت شش آمد
•    نابو، مرد سیاهی که فرشته ها را منتظر گذاشت
•    کسی این رزها را به هم ریخته است
•    شب درناها
•    بداهه گویی ایزابل به تماشای باران در ماکوندو

Read more »

دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد

دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد

کتاب “دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد” اثری از سال 1970 منتسب به رمان نویس فرانسوی؛ آنا گاوالدا ست.
در فروشگاه کتاب فیبدیبو می توانید این داستان و دیگر داستان های عاشقانه را جستجو کرده و تهیه نمایید.
در این کتاب با دوازده داستان کوتاه روبرو هستیم که متنی بسیار روان و شیوا دارند و در بازتاب احساسات انسانی و به خصوص احساسات عاشقانه بسیار موفق ظاهر شده اند.

Read more »

حکومت نظامی

حکومت نظامی خوسه دونوسو

کتاب حکومت نظامی نوشته ی خوسه دونوسو کتابی ست که روزگار پس از خفقان و بستگی فضای پس از کودتای پینوشه شیلی را روایت می سازد.
در واقع این کتاب دوران شیلی پس از مرگ همسر نرود را بازگو کرده و شرایط اجتماع و روزگاری که مردم می گذراندند را به خوبی و با مهارت کامل بیان می کند.
خوسه دونوسو در اکتبر سال 1924 در سانتیاگوی شیلی چشم به جهان گشود و زمانی که ادبیات آمریکای لاتین در اوج شکوفایی خود بود، او در شمار برترین نویسندگان قرار گرفت.

Read more »

سالار مگس ها- بخش سوم

کتاب سالار مگس ها

با نظریات تازه ای که در قرن بیستم در پهنه ی روانشناسی مطرح شد، در قلمرو ادبیات نیز قهرمانان قصه ها و نمایش ها از این دیدگاه مورد نقد و تفسیر قرار گرفتند و گروه منتقدینی که عمدتا از زاویه روانشناسی به تجزیه و تحلیل آثار هنری می پرداختند به وجود آمدند. گولدینگ نیز از نقد  در امان نمانده است، به طوری که قهرمانان قصه های او را اقتباسی از الگوهای زیگموند فروید دانسته اند. تجزیه و تحلیل رفتار بچه ها در این کتاب، البته می تواند از بعد روانشناسی انجام شود ولی گولدینگ، خود هر گونه تاثیرپذیری از فروید را به صراحت انکار کرده است.
: منتقدین مسیحی آثار ادبی، گولدینگ را در زمره ی نویسندگان مذهبی به شمار می آورند و پیام کتاب سالار مگس ها را تاییدی بر نظریه ی معصیت ازلی در آئین مسیح می دانند؛ این حقیقت دارد اما همه ی حقیقت نیست. رد پایی از عقیده ی مذهبی را در کارهای گولدینگ می توان یافت اما نمی شود گفت که محصور در چهارچوب یک جهان بینی- چه سیاسی و چه مذهبی- سالار مگس ها را نگاشته است.

Read more »