Posts Tagged ‘زائران غریب’

زائران غریب- قسمت چهارم

دانلود کتاب | زائران غریب گابریل گارسیا مارکز

در ادامه ی آن چه گابریل گارسیا مارکز پیش از انتشار زائران غریب می گوید می خوانیم:
… آن چه هرگز پیش بینی اش را نمی کردم این بود که کار در زمینه ی ژورنالیسم و سینما، بعضی از فکرهایم را درباره ی این داستان ها دگرگون کند، طوری که وقتی آن ها را به شکل نهایی درآوردم و خواستم فیلمنامه شان کنم، بایستی چنان دقت می کردم که با منقاش نظریه های پیشنهادی کارگردانان را از نظریه های خودم جدا کنم. در حقیقت، ضمن همکاری همزمان با پنج شخصیت مختلف آفرینشگر عالم سینما، روش تازه ای در نوشتن داستان ها به ذهنم رسید: داستانی را به هنگام فراغت شروع می کردم، وقتی خسته می شدم یا برنامه پیش بینی نشده ای پیش می آمد، کنارش می گذاشتم، و بعد دست به کار داستان دیگری می شدم. یک سال و اندی که گذشت، شش موضوع از هیجده موضوع داستان را به سبد آشغال انداختم. در میان آن ها، داستان تشییع جنازه ی خودم هم بود، چون هرگز نتوانستم داستان را به آن شکل پرشور و شادمانه ای دربیاورم که در خواب دیده بودم. با این همه به نظر می آمد که باقی داستان ها سرنوشت درازی در پیش دارند.

Read more »

زائران غریب- قسمت سوم

دانلود کتاب | زائران غریب گابریل گارسیا مارکز

گابریل گارسیا مارکز چنین ادامه می دهد:
… کسی که حالا یادش نمی آورم، این نکته را با این جمله ی تسلی بخش روشن کرده است: “نویسندگان خوب را بیشتر برای آن چه پاره می کنند قدر می شناسند تا برای آن چه منتشر می کنند.” درست است که من دست نوشته ها و یادداشت های اولیه ام را پاره نکردم اما در عوض کار بدتری کردم: آن ها را به دست فراموشی سپردم.
یادم می آید که آن دفتر انشا، تا سال 1978 روی میز کارم در مکزیک، در زیر انبوهی از کاغذ پاره های دیگر گم و گور شده بود. یک روز که داشتم دنبال چیز دیگری می گشتم، متوجه شدم که مدت هاست دفتر را ندیده ام. این چندان مهم نبود. اما وقتی مطمئن شدم که حقیقتا دیگر روی میز کارم نیست، وحشتم گرفت. همه ی گوشه و کنار خانه را گشتیم، مبل ها را جا به جا کردیم، قفسه های کتابخانه را جلو کشیدیم تا مطمئن شویم پشت کتاب ها نیفتاده باشد و خدمتکاران خانه و دوستانمان را چنان سوال پیچ کردیم که هرگز قابل بخشش نیست. اما اثری از دفتر نبود. تنها احتمال امکان پذیر- یا باور پذیر؟ – این بود که ضمن یکی از یورش های مکرری که به کاغذها بردم تا نیست و نابودشان کنم، کتابچه ی یادداشت هم در میان آشغال ها گم و گور شده باشد.

Read more »

زائران غریب- قسمت دوم

دانلود کتاب | زائران غریب گابریل گارسیا مارکز

در ادامه ی آن چه گابریل گارسیا مارکز در باب نوشتن زائران غریب گفته است می خوانیم…
… دو سالی از موضوع های  داستانی که به ذهنم می رسید، یادداشت هایی برمی داشتم اما نمی دانستم با آن ها چه کنم. از آن جا که دفتر یادداشتی  در خانه نداشتم، شبی که تصمیم گرفتم کار را شروع کنم، بچه هایم یکی از دفترهای انشایشان را در اختیارم گذاشتند. و همان ها بودند که در سفرهای مکرری که داشتیم، آن دفتر را از ترس این که مبادا گم شود در کیف مدرسه شان نگه می داشتند. شصت و چهار موضوع داستان گرد آوردم و آن قدر یادداشت از دقایق و جزئیات هر موضوع در اختیار داشتم که تنها کاری که باید می کردم، این بود که بنشینم و داستان ها را بنویسم.

Read more »

زائران غریب- قسمت اول

دانلود کتاب | زائران غریب گابریل گارسیا مارکز

گابریل گارسیا مارکز از سرشناس ترین و مطرح ترین نویسندگان جهان است. نویسنده ای که نام سرزمین آمریکای لاتین را در زمان خود به عنوان کانون خلاقیت آثار ادبی دنیا پرآوازه ساخته است.
گابریل گارسیا مارکز در سال 1928 در شهر “آراکاتا”ی کلمبیا به دنیا آمد. به دانشگاه بوگاتا رفت و بعدها در نشریه ی ال اسپکتادور به عنوان گزارشگر خارجی در رم، پاریس، بارسلون، کاراکاس و نیویورک به کار پرداخت.
چندین رمان و مجموعه ی داستان کوتاه نوشته است که از آن میان می توان از کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد و داستان های دیگر، پاییز پدر سالار، ارندیرای معصوم و داستان های دیگر، وقایع نگاری مرگی از پیش اعلام شده، عشق سال های وبا نیز رمان برجسته ی صد سال تنهایی را نام برد.

کتاب زائران غریب نیز یکی از رمان های خواندنی مارکز مشتمل بر دوازده داستان می باشد که خودش درباره ی آن چنین می گوید:

Read more »