Posts Tagged ‘امیل زولا’

شاهکار- قسمت سوم

دانلود رمان شاهکار امیل زولا

متاسفانه با محاصره ی پاریس و ستیز و کشاکش خانگی در 71-1870 در چاپ نخستین سلسله ی داستان های روگون ماکار وقفه افتاد. در این دوران زولا از پاریس گریخت اما در 1871 بازگشت و بیست سال بعدی را در حال و هوای دنیای روگون ماکار غرق شد. زولا در 1872 ناشرش را عوض کرد و طرح دوستی همیشگی و صمیمانه ای با شار پانتیه ریخت که شخصیت زولا و طرح او برای سلسله داستان هایش وی را سخت تحت تاثیر قرار داده بود. با این حال تا انتشار آسوموار، یعنی هفتمین کتاب از رشته داستان های روگون ماکار در 1876 کار زولا چندان فروش خوبی نداشت و تازه در این هنگام بود که توانست به جاه طلبی اش جامه ی عمل بپوشاند و خود را به عنوان چهره ی ادبی نیرومند و بحث انگیزی در فرانسه  تثبیت کند.

Read more »

شاهکار- قسمت دوم

دانلود رمان شاهکار امیل زولا

در ادامه ی آن چه در مورد امیل زولا نویسنده ی مشهور رمان شاهکار ارائه می کردیم، می خوانیم:
… سرانجام امیل آمادگی یافت تا طرح فکری را دراندازد که به کار عمده ی سراسر زندگی اش بدل شد: روگون ماگار: تاریخ طبیعی و اجتماعی خانواده ای در دوران امپراتوری دوم که با دارایی خانواده ی روگون ماکار آغاز شد و با نانا (1885)، ژرمینال (1880) و زمین (1887) ادامه یافت و با دکتر پاسکال (1893) به پایان رسید.
همچنان که خود زولا در پیشگفتار دارایی توضیح می دهد، هدف او کاوش در خانواده ای خیالی و نقل داستانی به شیوه ی علمی است تا ازاین راه تاثیرات ناگزیر وراثت و محیط را بر این خانواده ی گسترده و بر جامعه ای که این خانواده در سراسر دوران امپراتوری دوم (1851 تا 1870) در آن زیسته است، بازنماید.

Read more »

شاهکار- قسمت اول

دانلود رمان شاهکار امیل زولا

رمان شاهکار نوشته ی امیل زولا کتابی ست فوق العاده که در آدرس زیر می توانید متن کامل آن را دانلود نمایید:

امیل زولا (1902- 1840) سی و یک ساله بود که دارایی خانواده ی روگون ماکار  را نوشت و در این هنگام سرد و گرم روزگار بسیار چشیده بود. زولا در دوم آوریل 1940 در پاریس به دنیا آمد اما خانواده اش به اکس آن پرووانس نقل مکان کرد. پدر زولا که مهندسی پرابتکار از مردم ونیز بود پس از کوشش های فراوان سرانجام نظر موافق مقامات را برای ایجاد شبکه ی آبرسانی آب آشامیدنی در اکس به دست آورد. بدبختانه فرانسوا زولا پیش از آن که طرحش را به سرانجامی برساند، در 1846 درگذشت و همسر و پسر کوچکش را با مبلغ بسیار ناچیزی پول تنها گذاشت.

Read more »