Posts Tagged ‘آسایش ذهنی’

رهایی از زندان ذهن

کتاب رهایی از زندان ذهن

ذهن انسان مانند دریا و افکار چون امواج دریا هستند، هنگامی که فرد دچار حالات هیجانی می‌شود، افکار چون موج‌های سهمگین شده و فرد باید همچون یک شناگر ماهر عمل کرده و تنها به تماشای دریای طوفانی بنشیند.

وظیفه اصلی ذهن تفکر است، تفکر بدون وقفه که گاهی منطقی و گاهی بدون منطق است. گاهی این افکار شما را به سوی دریای موفقیت و گاهی به سوی ناکجا آباد می برد. اگر می خواهید از چشم اندازی دور ذهن تان را مشاهده کنید، پیشنهاد می کنیم کتاب رهایی از زندان ذهن را مطالعه کنید.

کتاب رهایی از زندان ذهن نوشته کاترین سوتکر و متیو مک‌کی با موضوع رصد کردن ذهن و رسیدن به آرامش، چشم شما را به روی حقایق باز می کند و راه های تازه و خلاقانه ای در طول سفر روزانه ذهنتان به شما معرفی می کند تا بتوانید به زندگی بهتری دست یابید. این کتاب در ایران توسط افراد مختلفی ترجمه و منتشر شده است.

معرفی کتاب رهایی از زندان ذهن

کاترین سوتکر و متیو مک‌کی در کتاب رهایی از ذهن، شما را با قدرت تاثیر افکار و کنترل ذهنتان آشنا می کنند. هنگامی که از خواب بیدار می شوید، ذهن شما سفر خود را شروع می کند. ذهن شما مانند یک راننده اتومبیل است که گاهی با سرعت رانندگی می کند، گاهی شما را به مقصد می رساند و گاهی به بیراهه می رود.

کاترین سوتکر و متیو مک‌کی در سه بخش و 120 صفحه با شما درباره چگونگی رسیدن به آرامش ذهنی صحبت می کنند. ما هر فکری که از ذهن مان عبور می کند را باور می کنیم. برای اینکه بتوانیم از دام باورهای ذهن رها شویم باید چگونگی عملکرد آن را بشناسیم. می توانید عملکرد ذهن را با یادگیری انواع طرز تفکر بهتر درک کنید.

کتاب رهایی از زندان ذهن

مجموعه تکنیک های ساده برای رهایی ذهن

در کتاب رهایی از زندان ذهن انواع طرز تفکر عبارتست از: مشاهده زمان حال، خاطرات گذشته، قضاوت درباره خوبی و بدی یا درستی و نادرستی، افکار روایتگر که بیان کننده علت وقوع وقایع هستند و افکار آینده که شروع به پردازش و ایجاد وقایعی می کنند که هنوز رخ نداده است.

در این کتاب با این پنج نوع فکر آشنا می شوید که با تشخیص آن ها یاد می گیرید که چگونه افکارتان را از سویی به سوی دیگر تغییر دهید. زمانی که از اعتقاد به افکارتان دست بردارید، آنگاه افکارتان تسلیم شما می شوند و ذهنتان به آرامش و امنیت بیشتری دست می یابد.

در فصل اول کتاب یاد می گیرید چگونه افکارتان را بشناسید و آن ها را تغییر دهید. با مطالعه فصل دوم این کتاب با نقش و قدرت افکارتان آشنا می شوید و یاد می گیرید این افکار چگونه عمل می کنند و چه نتیجه ای در بر دارند. در فصل سوم با رصد کردن و مشاهده افکار آشنا می شوید و یاد می گیرید چگونه بی ‌آن که در افکار غرق شوید و درگیر محتوای آن شوید، بتوانید آنها را رصد کنید و از اثرات افکار مخرب مصون بمانید.

کتاب رهایی از زندان ذهن به شما چگونگی تماشای ذهن را آموزش می دهد تا افکار مفید و دردسرساز و مضر را بشناسید. این کتاب به شما چگونگی رهایی از ترس ها و رنج های ناشی از افکار منفی را یاد می دهد. هر چه آگاهی شما از عملکرد ذهن بیشتر باشد، ذهنتان کمتر موفق به کنترل حالات روحی، احساسات و زندگی تان خواهد شد.

شما می توانید با رهایی از زندان ذهن، افکار منفی و بیهوده را از خود دور کنید و کنترل امور زندگی تان را به دست بگیرید و سریعتر به اهداف و آرزوهای خود برسید.