بیندیشید و ثروتمند شوید: تفسیر 52 ایده طلایی

دانلود کتاب روانشناسی و تغییر | بیندیشید و ثروتمند شوید

یکی از کتاب های فوق العاده در زمینه دانلود کتاب روانشناسی و تغییر، کتاب موفق کارت مکریدی و ناپلئون هیل به نام بیندیشید و ثروتمند شوید، تفسیر 52 ایده طلایی می باشد.
این کتاب در ده فصل به شرح زیر نوشته شده است و طی این فصل ها سیزده مرحله برای رسیدن به موفقیت تشریح شده است:
فصل اول: اندیشه ثروت است
فصل دوم: اشتیاق نقطه شروع همه موفقیت ها
فصل سوم: ایمان
فصل چهارم: تلقین به خود راه نفوذ بر ذهن نیمه هشیار
فصل پنجم: دانش تخصصی
فصل ششم: تخیل: کارگاه ذهن
فصل هفتم: برنامه ریزی سازان یافته
فصل هشتم: تصمیم گیری: غلبه بر تردید و دودلی
فصل نهم: ابرام
فصل دهم: قدرت همکاران


ناپلئون هیل این کتاب را پس از 20 سال تحقیق و تفحص در زندگی مردانی موفق نوشته و در این کتاب نتایج تحقیقات و مطالعات خود در مسیر رسیدن به موفقیت را ارائه کرده است.
با خواندن این کتاب یاد می گیرید که چگونه می باید بین اهدافی که در ذهن داریم، و رسیدن به آن هدف ها از مسیر مستقیم پلی ایجاد کنیم. به علاوه ناپلئون هیل به زیبایی نشان داده که میزان توان اشخاص در برآورده کردن آرزوها و اهدافشان تنها نسبت مستقیم با حساب بانکی شان ندارد.
بلکه رسیدن به موفقیت تابعی از متغیرهایی از قبیل دوستی ها، مناسبات خانوادگی، همراهان و میزان درکی که اطرافیان شما دارند، می باشد.
برای مثال در فصل اشتیاق نقطه ی شروع همه ی موفقیت ها مسیرهای رسیدن به پول را اینطور می بینیم:
شش راه برای تبدیل اشتیاق به طلا:
راه اول: مبلغ مورد نیاز خود را دقیقا مشخص سازید.
راه دوم: مشخص کنید برای رسیدن به هر چیز، باید چه چیز را از دست بدهید.
راه سوم: تاریخ مشخصی برای دستیابی به هدف خود در نظر بگیرید.
راه چهارم: برنامه ای قطعی برای اجرای برنامه خود بریزید.
راه پنجم: درباره ی از خود گذشتگی خود تصمیم بگیرید.
راه ششم: یادداشت خود را با صدای بلند، روزی دو بار بخوانید و باور کنید که صاحب این پول و دارایی شده اید.
همان طور که می بینید همه ی این ها کارهای بسیار ساده ای هستند که انجام دادنشان نیاز به هیچ سرمایه ای ندارد. اما تمام این کارها در عین سادگی تاثیرات شگفت انگیزی در رسیدن شما به هدفی که تعیین کرده اید، خواهند داشت.
فقط کافی ست با خرید کتاب، خود را در مسیر آموزه های ناپلئون هیل قرار داده و این بار برای هدفی که انتخاب می کنید، تجربه ای موفقیت آمیز بسازید.