کرگدن

دانلود کتاب | نمایشنامه کرگدن

کرگدن نوشته ی اوژن یونسکو، در شمار برترین نمایشنامه های قرن بیستم می باشد که بارها و بارها روی صحنه های تئاتر دنیا به نمایش درآمده است.
اوژن یونسکو نمایشنامه نویس فرانسوی این نمایشنامه را در سال 1959 به رشته ی تحریر درآورد و بارها و بارها نمایشنامه ی وی درخشیده و مورد تشویق های پراحساس تماشاگران قرار گرفت.

نمایشنامه ی “کرگدن” در سه پرده نوشته شده و داستانی را روایت می کند که در آن تمام مردم یک شهر کوچک واقع در فرانسه به کرگدن تبدیل می شوند، اما در این میان مردی به نام برنژه مقاومت کرده و تغییر شکل نمی دهد. در واقع برنژه عنوان قهرمان قصه را بر دوش می کشد. شخصیت برنژه مردی دائم الخمر، همیشه دستپاچه، گیج و شلخته را نمایان می کند که کمترین انتظار از وی برای ایستادگی می رود.

در این نمایشنامه روح جامعه ی بی هدف و نابسامانی را می بینیم که مردم آن بی آن که علتش را بدانند، موجودیت فعلی خود را ترک کرده و کرگدن بودن را می پذیرند.

هنرمندی نویسنده درست در جایی به شدت نمایان می شود که سخنانِ سست، بی‌منطق، تکراری و بی‌معنیِ شخصیت‌های داستان از نظر سطح آگاهی آنها را در حد آگاهی کرگدن نشان می‌دهد، پس کرگدن شدن آنها سبب می‌شود به اصل حیوانی خود برگردند.

غیر از راویِ داستان، تنها شخصیتی که در برابر کرگدن‌شدن اندکی مقاومت می‌کند، دیزی، تندنویسِ شرکتی ست که جماعتش به کرگدن تبدیل شده اند. او تنها کسی ست که در صف مقاومت برنژه می ایستد و پا به پای او می کوشد تا از کرگدن شدن خودش ممانعت به عمل آورد.

… مسئله آن نیست! مسئله بر پایه‌یِ قضیه‌ای است که از مقابل چشمانِ شما دور شده است. در آغاز مسئله این بود که آیا کرگدن امروز همان کرگدن هفته‌یِ پیش است یا کرگدن دیگری است. همین مسئله باید حل شود. شما می‌توانید یک کرگدن تک‌شاخ را هر دو بار دیده باشید، درست همانگونه که می‌توانید یک کرگدن دو شاخ را هر دو بار دیده باشید. همچنین می‌توانید کرگدن تک شاخی را بار اول و در بار دوم کرگدن تک شاخِ دیگری را دیده باشید، و نیز احتمال دارد کرگدن دوشاخی را بار اول و کرگدن دیگری با دو شاخ را در بار دوم دیده باشید و با این احتمال نمی‌توان به نتیجه‌ای رسید، زیرا احتمال دارد همان کرگدن دو شاخ در جریان هفته و پیش از پیدا شدنش امروز، یکی از شاخهایش را از دست داده باشد. این احتمال هم هست که دو کرگدن وجود داشته باشد و هر یک از این دو کرگدن در جریان روزهای هفته یکی از شاخهایش را از دست داده باشد. اگر بتوانید ثابت کنید که بار اول کرگدن تک شاخی را دیده‌اید، حالا آسیایی یا افریقایی بوده باشد، و امروز نیز کرگدن دو شاخی را دیده‌اید و مهم نیست که خاستگاه کرگدن آسیا یا افریقا باشد، آنگاه .و تنها آنگاه می‌توانید نتیجه بگیرید که در باره‌ی دو کرگدن مختلف بحث می‌کنید، چون احتمال بسیار اندکی وجود دارد که در جریان چند روز شاخ دومی روی پوز جانور رشد کرده باشد، حالا دیده شدنش به کنار، چون این فرض می‌تواند کرگدنی آسیایی یا افریقایی را به کرگدنی افریقایی یا آسیایی تبدیل کند و این امر در منطق صحیح احتمالی نادر است، زیرا یک کرگدن نمی‌تواند در یک لحظه در دو مکان گوناگون و یا بدنبال هم متولد شده باشد…