چگونه بگوییم (راهنمای زوج ها در برقراری ارتباط)

دانلود کتاب چگونه بگوییم

چگونه بگوییم عنوان کتابی ست در زمینه ی روانشناسی و خانواده که می تواند یک راهنمای مفید و بسیار موثر برای آتش بس و بهبود روابط میان زن و شوهرها باشد.
اگر به دنبال دانلود کتاب روانشناسی و تغییر هستید، کتاب چگونه بگوییم به عنوان یک راهنما برای زوج ها در برقراری ارتباط یک گزینه ی بسیار عالی خواهد بود.
این کتاب توسط پل دبلیو کلمن که برای سال های مشاور خانواده و محقق در زمینه ی روابط میان زوج ها بوده، نوشته شده و به وسیله ی مهدی قراچه داغی به فارسی برگردانده شده است.


در این کتاب می آموزید که چطور عوض کردن یک کلمه در گفتار یک جمله می تواند روابط را تیره و تار کرده و یا گاه چطور تلخ ترین جملات با استفاده از کلمات مناسب می توانند بدون صدمه زدن بر روابط گفته شوند.
هنر استفاده کردن از کلمات درست در زمان مناسب، هنری ست که ممکن است خیلی از ما فاقد آن باشیم. و با بی احتیاطی در کلام یک گفت و گوی ساده را به یک جنگ خانگی بزرگ تبدیل کنیم.