چگونه با هر کسی صحبت کنیم؟

دانلود کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم

در کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم، 92 راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آورده شده که با خواندن و به کار بستن آن ها می توانید در روابط اجتماعی خود پیشرفت کرده و از این طریق موفقیت های بسیاری به دست بیاورید.
بر هیچ کس پوشیده نیست که توانایی افراد در برقراری ارتباط با هم متفاوت است و به همین نسبت موفقیت هر کس در بهره برداری از یک مکالمه و ارتباط اجتماعی متمایز خواهد بود.
سطح توانایی افراد در برقراری ارتباط هیچ ربطی با ظاهر آن ها یا حتی سوادشان ندارد، بلکه این قدرت تاثیر گذاشتن و به کار گیری کلمات است که توانایی هر کس در سخن گفتن و ایجاد رابطه کردن را تعیین می کند.


در کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم، برای کسانی که پیش از این در این زمینه متبحر نبوده و به این لحاظ خود را دچار کمبود احساس می کرده اند، راهکارهای به ظاهر ساده اما به واقع موثری آورده شده که می تواند به کلی زندگی و دنیای ارتباطات شخص را متحول کرده و به این شیوه او را در دست یابی به موفقیت ها از مسیر گفتگو و تاثیر کلام هدایت کند.

دانلود کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم؟

برای دانلود کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم نوشته ی لیل لوندز، به آدرس زیر مراجعه کرده و فایل این کتاب روانشناسی و تغییر را در حجم 1.25 مگابایت دریافت نمایید.