وایکینگ ها

وایکینگ ها

کتاب وایکینگ ها نوشته ی سوزان مارگسون اثری بسیار خواندنی در دسته ی کتاب های نوجوانان می باشد که با قلمی شیوا و شیرین به افسانه های وایکینگ ها پرداخته است.
وایکینگ ها هنوز هم که هنوز است برای اروپاییان به عنوان یک لغت وحشت آور محسوب می شود و در قصه های شب ها کودکان افسانه های ترسناکی از آن ها روایت می شود. اما واقعیت این است که تمام اقوامی که به وایکینگ ها معروف بودند، از قبیله های وحشی و جنگ طلب نبودند، بلکه عده ی زیادی از آن ها به فعالیت هایی چون کشاورزی و تجارت مشغول بوده اند.


خواستگاه و سرزمین اولیه ی وایکینگ ها کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد بوده و برای چیزی در حدود 200 سال مداوم سایه ی خود را بر سر اروپا افکندند. جنگجویانی بی باک و قدرت مند، دریانوردان و کشتی ران هایی حرفه ای و کارکشته که آهن را به بهترین نحو رام خود کرده و در کشاورزی هم کارآزموده بوده اند.
چیزی که بیشتر ما از وایکینگ ها به خاطر می آوریم، دزدان دریایی یک چشم با شمشیرهای از غلاف بیرون آمده است که برای کشتار و خونریزی از هیچ چیزی هراس ندارند. اما در کتاب وایکینگ ها به واقعیات بیشتری درباره ی این قبایل پی خواهید برد.