نظریه‌ی همه چیز

نظریه همه چیز

نظریه‌ی همه چیز

نویسنده : استفن هاوکینگ
مترجم : ابوالفضل حقیری
کتاب نظریه‌ی همه چیز، هفت گفتار از استیون هاوکینگ است که همه چیز را از انفجار بزرگ تا سیاه چاله ها و نظریه ریسمان در بر می گیرد. هاوکینگ سخن خود را با تاریخچه ای از اندیشه ها و انگاره ها درباره جهان آغاز کرده و به یاری داده های فیزیک جدید به بحث درباره نظریه های مختلفی مثل «آغاز جهان»، ماهیت سیاه چاله ها، و مقوله فضا-زمان می پردازد.
استیون هاوکینگ دانشمندی برجسته است که تلاش می کند مطالب علمی را برای مخاطبان عام ساده سازی کند. او معتقد است پیشرفت‌هایی که در فیزیک نظری صورت گرفته باید نه فقط برای تعداد اندکی دانشمند، بلکه برای توده مردم قابل فهم شود. او در این کتاب خواننده را به سفر اکتشافی شگفت‌انگیزی در کیهان می‌برد.