مسیر زندگی کافکا- قسمت دوم

مسیر زندگی کافکا

1914- عید پاک: در برلین.   – آوریل: نامزدی با فلیسه باوئر در برلین.    – 12 ژوئیه: نامزدی را بر هم می زند.     – تابستان: “خاطرات راه آهن کالدا” را می نویسد.   – سفر به هلراؤ، لوبک، مارین لیست بر کرانه ی دریای بالتیک (با ارنست وایس).    – اکتبر: “کیفرگاه” را می نویسد.     – پائیز: آغاز به نوشتن محاکمه می کند.   – زمستان: “جلوی قانون” (جزئی از محاکمه) را می نویسد.

1915- ژانویه: دیدار فلیسه باوئر را از سر می گیرد (در بودنباخ).    – به کار کردن روی محاکمه ادامه می دهد.     – “جایزه ی فونتانه” را از بهر “سوخت انداز” می گیرد.     – فوریه: از منزل خانوادگی به اتاق های استیجاری نقل مکان می کند: در کوچه های بیلک گاسه و لانگن گاسه.    – سفر به مجارستان با خواهرش الی.    – نوامبر: انتشار “مسخ”    – دسامبر (و ژانویه ی 1916): “آموزگار دهکده” (موش کور غول پیکر) را می نویسد.     – با گئورگ موردکای لانگر آشنا می شود.    – ژوئیه: در مارین باد با فلیسه باوئر دیدار می کند.    – 20 اوت: فهرستی تنظیم می کند از دلائل موافق و مخالف ازدواج.   – داستان هایی می نویسد که بعدا در مجموعه ی پزشک دهکده گردآورده می شوند.      – زمستان: کافکا، کلافه از هیاهو، به محل پرت افتاده ای به نام “کوچه ی کیمیاگران” در پراگ نقل مکان می کند.     – نیمه ی نخست: “گراکوس شکارگر” را می نویسد.
1917- بهار: “دیوار بزرگ چین را می نویسد.    – ژوئیه: دومین نامزدی با فلیسه باوئر.    – اوت: خون سرفه کردن کافکا آغاز می گردد.     – 4 سپتامبر: پزشکان تشخیص سل در او می دهند. پیش خواهرش اتلا در مزرعه ی او در روستای تسوراؤ می رود.     – 12 سپتامبر: از اداره مرخصی می گیرد.    – 10 نوامبر: نوشتن خاطرات روزانه گسسته می شود.     – پایان دسامبر: دومین نامزدی اش با فلیسه باوئر برهم می زند.     – پاییز و زمستان: گزین گفته ها را می نویسد (در دفترهای قطع وزیری)
1918 – از ژانویه تا ژوئن: سفر به تسوراؤ. کارهای کی یرکه گور را می خواند.    – بهار: گزین گفته ها را ادامه می دهد.    – پراگ، تورناؤ.    – نوامبر: سفر به شلزن. با ژولی وری زک، دختر یک متولی کنیسه آشنا می شود. – طرحی برای “انجمن کارگران فقیر”، می دهد.
1919- 10 ژانویه: نوشتن خاطرات روزانه را از سر می گیرد.    – سفر به شلزن:بهار: بازگشت به پراگ.  (بهار: فلیسه باوئر شوهر می کند).    – بهار: با ژولی وری زک نامزد می شود (نامزدی را در نوامبر 1919 برهم می زند.)     – مه: انتشار کیفرگاه.    – پاییز: انتشار مجموعه ی داستان هایی که عنوان پزشک دهکده را دارند.     – نوامبر: “نامه به پدر را می نویسد.     – زمستان: مجموعه ی گزین گفته هایی را تحت عنوان “او” می نویسد. سفر به شلزن، با ماکس برود.
1920- از ژانویه ی 1920 تا 15 اکتبر 1921: گسست در نوشتن خاطرات روزانه.    – مرخصی استعلاجی از “موسسه ی بیمه ی سوانح کارگران”.    – سفر به مرانو در ایتالیا.     – پایان مارس: با گوستاو یانوش آشنا می شود. مرانو.    – با ملینا یزنسکا پولاک، بانوی نویسنده ی چک، آشنا می شود (وین). مکاتبه با او.     – تابستان و پاییز: پراگ. داستان می نویسد.     – دسامبر: عزیمت به آسایشگاه بیماری های ریوی در کوه های تاترا. با روبرت کلوپشتوک آشنا می شود.
1921- 15 اکتبر: یادداشتی در دفتر خاطرات که کافکا همه ی خاطرات روزانه اش را به ملینا داده است.
1924- بهار: “یوزفینه ی آوازخان” را می نویسد. او را در وضع بیماری از برلین به پراگ می آورند.     – 10آوریل: به آسایش وینر والد؛ آن گاه به کلینیک پروفسور هایک در وین؛ سپس به آسایشگاهی در کی یرلینگ، نزدیک وین    – 3 ژوئن در کی یرلینگ می میرد؛ در 11 ژوئن، در گورستان یهودیان در پراگ، اشتراشنیتس به خاک سپرده می شود.