قیدار نوشته ی رضا امیر خانی

دانلود کتاب قیدار

کتاب قیدار نوشته ی رضا امیرخانی به دهه ی پنجاه باز و فضای کشور قبل از انقلاب اسلامی متعلق بوده و در این قصه با مردی روبرو می شویم که از مردی و جوانمردی هیچ چیزی کم ندارد.
نثر کتاب بی اندازه روان و مثل راحت الحلقوم می ماند. برای خواندنش به هیچ زحمتی نخواهید افتاد. با آغاز کردن اولین جمله بی آن که کش و قوسی به خود دهید، در مسیری سرازیری افتاده و تا ته کتاب خواهید رفت.
قیدار قهرمان داستان رضا امیرخانی، صاحب یک گاراژ بزرگ و مردی بسیار متمکن و ثروتمند است. ثروتی که همه از راه حلال کسب شده و به همین سبب پربرکت و افزوننده می باشد.


قیدر به هر جا می رسد دست ضعفا را گرفته و در برابر ظالم می ایستد. همه جا احترام و عزت داشته و برای خودش عالمی مرید دارد.
در فصل اول کتاب با حال و هوای آن دوران و ادبیات کوچه بازاری خاص آن دوران رفته رفته خود گرفته و شخصیت ها یک به یک به داستان وارد می شوند.
در ابتدای داستان قیدار با شهلا آشنا شده و ماجرای ازدواج و ماه عسل رفتنشان بازگو می شود.
در گاراژ قیدار به روی همه باز است. او از مستمندان دستگیری می کند، تا جایی که در خانه اش بیست اتاق برای پناه دادن به فقرا و بی خانمان ها اختصاص داده و حتی خودش از رفت و آمد آن ها مطلع هم نیست.
وقتی زمان آمدن امام خمینی (ره) به ایران می رسد، قیدار به میرزا می گوید هشتاد گوسفند برای سلامتی امام قربانی کن. میرزا می گوید، یک گوسفند هم کافی ست، چرا باید برای هشتاد گوسفند پول خرج کنیم!
قیدار رو به میرزا کرده و می گوید امام هشتاد ساله است و من برای هر یک سال از عمرش یک گوسفند به خلق الله بدهکارم!
آنچه امیرخانی در قسمت پایانی کتاب نگاشته است…
“این کتاب نوشته نشد تا نامی از قیدار باقی بماند…که خوشا گمنامان!

نوشته شد تا اگر روزی در خیابان بودید و راه مرفتید و گرفتار پنطی و نامرد شدید، امیدتان ناامید شد، بعد یک هو پیش پای تان پیکانی یا بنزی ترمز زد و مردی چارشانه با موهای جوگندمی پیاده شد…

نوشته شد تا اگر روزی در بیابان، بنزین تمام کرده بودید و امیدتان ناامید شده بود، بعد جیپ شه بازی یا هامر اچ دویی ایستاد و از سمت شاگرد، زنی شلنگ و چارلیتری داد دست تان تا از باکش بنزین بکشید…

نوشته شد تا اگر روزی در هر گوشه ای از این عالم، مردی دیدید که دوان دوان یا لنگان لنگان، از دور دست…

تمام قد از جا بلند شوید و دست به سینه بگذارید…تا در افق دور شود…با گام هایی که هرکدام به قاعده یک آسمان است…”
رمان قیدار در 296 صفحه توسط نشر افق منتشر گردیده و به سرعت با استقبال بسیار خوبی از سوی خوانندگان ایرانی مواجه شده است.
برای دانلود کتاب قیدار با تخفیف استثنایی بیش از 50 درصد به آدرس زیر مراجعه کنید: