غیرممکن کمی دیرتر ممکن است

غیرممکن کمی دیرتر ممکن است

کتاب غیر ممکن کمی دیرتر ممکن است، نوشته ی آرت برگ یک کتاب موفق در زمینه ی خودسازی و تغییر است که با خواندن آن دریچه های بسیاری از چگونگی تغییر شرایط و برانگیختن دوباره ی نیروهای به خواب رفته ی درونتان، باز خواهد شد.
در این کتاب دوباره خواهید آموخت که زندگی تنها یک موهبت الهی ست. زندگی فاجعه ای نیست که برای تحمل کردنش صبوری کنیم. بلکه نگین درخشانی ست که به انسان هدیه شده و اگر چنین احساسی ندارید، باید تغییرات بزرگی در آن ایجاد کنید.


جالب است که به سخنان آنتونی رابینز در این باره توجه کنید:
بیش از بیست سال است سعی کرده ام به مردم کمک کنم که بفهمند چطور می توانند تا فراسوی خود گسترش یابند و قدرت باشکوهی را که در درونشان قرار دارد، آزاد سازند. آرت برگ مظهر این قدرت باشکوه است. آرت در مقابل آزمایش ها و چالش هایی استقامت کرده است که عده ی کمی از ما حتی می توانیم تصورش را بکنیم. با این حال او از این که زندگی اش  را محدود کند، امتناع کرد. او با شرایط سخت مقابله کرد، با آدم های منفی باف مقابله کرد، با هیپنوتیزم فرهنگی که می گوید خیلی کارها انجام پذیر نیست، مقابله کرد و خود را به سطوح حیرت آور موفقیت و دستاورد شخصی رساند. او با عطش درونی اش برای تعالی، از غرق شدن در زندگی امتناع ورزید. آرت برگ الهام بخش شما خواهد بود تا دوباره نیروی محرک خود را برانگیزید. او برای کسانی که راهشان را گم کرده اند یا از روبرو شدن با تغییر می هراسند، سرمشق است. او حقیقتا سرمشقی حیرت آور از نیروی بالقوه ی انسانی است، او گنجی زنده است.