شهر آفتاب امسال پر از کتاب

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب امسال از مصلی تهران به شهر آفتاب منتقل شده و شاید برای بسیاری جدای از بازدید غرفه ها، رفتن به خود شهر آفتاب نیز جالب باشد. برای رفتن به شهر آفتاب و نمایشگاه کتاب دو نوع امکان پیش روی خود دارید. هم می توان از وسایل نقلیه شخصی و یا تاکسی و اتوبوس استفاده کرد و یا اگر بخواهید سریع تر رسیده و زمان کمتری را در مسیر باشید، می توانید از مترو نیز برای رفتن به شهر آفتاب استفاده کنید.

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

مزیت استفاده از مترو، خلاصی از انتظار خالی شدن جای پارک ماشین نیز می باشد.
شهر آفتاب در جنوبی ترین نقطه ی تهران واقع شده و این یک اتفاق فرخنده و خوب است که یک بنگاه فرهنگی عظیم را به این نقطه از شهر آورده ایم.
اگر مترو را برای رسیدن به شهر آفتاب انتخاب کرده باشید، پس از پیاده شدن از قطار و طی ایستگاه وارد نمایشگاه می شوید. اما برای رسیدن به بخش غرفه ها 500 متر مسافت پیش رو دارید که اگر مایل به قدم زدن و پیاده روی نباشید، ماشین هایی برای جابه جایی بازدید کنندگان در نظر گرفته شده که می توانید از آن ها استفاده کنید.