سالار مگس ها- بخش اول

کتاب سالار مگس ها

سالار مگس ها نوشته ی ویلیام گلدینگ کتابی ست مشتمل بر دوازده فصل به شرح زیر:

فصل اول- آوای صدف
فصل دوم- آتش بر فراز کوه
فصل سوم- کلبه های ساحلی
فصل چهارم- چهره های رنگ کرده و موهای بلند
فصل پنجم- هیولاهای دریایی
فصل ششم- هیولاهای آسمانی
فصل هفتم- سایه ها و درختان بلند
فصل هشتم- هدیه ای برای تاریکی
فصل نهم- چشم انداز یک مرگ
فصل دهم- صدف و عینک
فصل یازدهم- دژ سنگی
فصل دوازدهم- فریاد شکارچیان

کتاب سالار مگس ها یکی از نمونه های بسیار عالی ادبیات کلاسیک به شمار می رود. و نویسنده ی آن موفق به دریافت جایزه ی نوبل گردید.
آن چه گولدینگ در این کتاب- و شاید بتوان گفت در بیشتر قصه های خود- به طرح آن پرداخته است و پاره ای منتقدین آثار ادبی، آن را سوگنامه ای برای معصومیت آدمی انگاشته اند، در کارهای جیمز، جوزف کنراد، ویلیام فالکنر، آندره مالرو، آلبر کامو و گراهام گرین نیز به قوت بیان شده است و دست کم، دو قصه را می توان نام برد که از نظر سوژه ، فضا و استخوان بندی داستانی، شباهت انکار ناپذیر با سالار مگس ها دارند. یکی Ape and Essences نوشته ی آلدوس هاکسلی و دیگری A Canticle for Leibowitz اثر میلر که اولی پیش از سالار مگس ها در 1984، و دومی پس از آن در سال 1959 نوشته شده است. از طرف دیگر، تمام منتقدین آثار گولدینگ در مورد این که سالار مگس ها، اقتباس مستقیمی از جزیره ی مرجان نوشته ی آر.ام.بالنتاین (1857) است، اتفاق نظر دارند.
با این همه، تنوع آرا و عقاید ابراز شده در مورد سالار مگس ها با هیچ کدام از کتاب های یاد شده قابل مقایسه نیست و می توان آن را در زمره ی جنجال برانگیزترین آثار ادبی دوران خود به حساب آورد. آخرین این جنجال ها با اختصاص جایزه ی نوبل ادبیات 1983 به گولدینگ، اظهار نظر آرتور لوندکویست (یکی از هیجده عضو آکادمی نوبل) بود که این انتخاب را کودتایی در تاریخ نوبل تلقی کرد.
تنوع و تناقض نقدهایی که درباره ی سالار مگس ها نوشته شده، به خصوص از آن جهت اهمیت دارد که اصحاب جهان بینی های گوناگون، هر کدام این قصه را از دیدگاه باورهای خود نقد کرده اند و جای پایی از ارزش های خویش را در آن یافته اند.