زندگیتان را در هفت روز تغییر دهید

زندگیتان را در هفت روز تغییر دهید

با دانلود کتاب زندگیتان را در هفت روز تغییر دهید، زندگی بهتری داشته باشید.

نویسنده : پل مک‌کنا
مترجم : مهدی قراچه‌داغی

به قول جیمز آلن: ” اندیشه خوب یا بد وقتی پر دوام شد تأثیر خود را بر جای می‌گذارد. انسان نمی‌تواند مستقیما شرایط خود را انتخاب کند، اما می‌تواند اندیشه‌های خود را انتخاب کند. این‌گونه به‌طور غیر مستقیم، اما به‌شکل مطمئن شرایط خود را رقم می‌زند.”


در کتاب “زندگیتان را در هفت روز تغییر دهید”، تکنیک های ساده ای وجود دارد که می تواند به آسایش و راحتی افراد لطمه وارد کند. در واقع لازم نیست تجربه و مهارت خاصی داشته باشید، همین قدر که می توانید چشمان خود را ببندید، با خودتان و دیگران حرف بزنید و بدن خود را حرکت دهید می توانید افکار و رفتار خود را نیز کنترل کنید و در نهایت به آن شیوه ی زندگی که همیشه در رویاهایتان به آن فکر می کردید برسید.