دن كيشوت

دن كيشوت

نگاهی به کتاب دن كيشوت

نویسنده : سروانتس
مترجم : محمد قاضی‌
نشر ثالث ، دی 1390

دن کیشوت یکی از پرخواننده ترین کتابها در حوزه ادبیات داستانی است. این کتاب به یک قوم و ملت اختصاص نداشته و مورد پسند گروه روشنفکران، مردم عادی و طبقات ممتاز است.


این رمان از ابتدای قرن هفدهم تاکنون بیش از هزار بار به بیشتر از سی زبان مختلف منتشر شده و تنها در شوروی از سال ۱۹۱۷ به این‌طرف پنجاه مرتبه و هر بار در ۹۰۰۰۰۰ نسخه و به چهارده زبان ترجمه و تجدید چاپ شده است. خلاصه های مختلفی هم از این داستان شگرف سرورانگیز ساخته شده و در قالب نمایشنامه، باله، اپرا و فیلم سینمایی به اجرا در آمده اند.

دن کیشوت نام پهلوانی خیالیاست که تمام دغدغه اش نجات مردم از ظلم و ستم مستبدان است. این پهلوان بی دست و پا و خیالی ،خود را شکست ناپذیر می داند، به سفرهای طولانی می رود و همین سفر ها سبب می شود تا او دست به انجام اعمالی بزند که عجیب و غریب است. او نگاه تخیلی به اطرافش دارد و همه چیز را در قالب ابزار جنگی میبیند.

بخشی از کتاب

«دُن کیشوت پس از فراغت از تدارک مقدمات کار، نخواست بیش از این در اجرای نقشه‌ی خویش درنگ کند. چیزی که او را چنین به شتاب وا می‌داشت محرومیتی بود که گمان می کرد از تاخیر وی، نصیب جهان خواهد شد، چه پهلوان امیدها داشت به این‌که انتقالم تَعدی‌ها را بکشد، در رفع ظلم‌ها بکوشد، بی‌دادگری‌ها را جبران نماید، جلو تجاوزها را بگیرد و حساب‌ها را تصفیه کند.»