دنیای سوفی

دنیای سوفی

کتاب دنیای سوفی نوشته ی یوستین گردر نویسنده ی نروژی ست که برای اولین بار در سال 1991 میلادی به نشر در آمد. و پس از آن به 54 زبان زنده ی دنیا ترجمه گردید.
به زبان ساده این کتاب یک معلم فلسفه به زبانی عامیانه و ساده می باشد.
داستان با سوفی آموندسن نوجوان 14 ساله ای همراه می شود که از ظاهر خودش چندان راضی نبوده و همیشه در آینه به دنبال ظاهر خوشایندتری ست. با دریافت نامه هایی از سوی یک ناشناس حال و هوای افکار سوفی کم کم تغییر می کنند.

و اما سوال هایی که مضمون نامه ها حول آن می چرخید:

تو کیستی؟
جهان چگونه به وجود آمد؟
فلسفه چیست؟
در خلال این نامه ها فرد ناشناس که بعدها هویتش با نام “آلبرتو ناکس” فاش می شود، سوفی شروع به یادگیری فلسفه و دنیای آن می کند.
علتی که فیلسوف را از بقیه انسانها متمایز می نگارد این است که مثل کودکان تازه متولد شده دنیا برایش تازه گی دارد و هزاران پرسش بی پاسخ که به استفاده از کنجکاوی خویش بدنبال پاسخ به آنها می رود.
اگر به دنیای فلسفه علاقه مند باشید، کتاب دنیای سوفی یک شروع بسیار خوب برایتان خواهد بود.