حکم در برابر حکم ویلیام شکسپیر

حکم در برابر حکم

ویلیام شکسپیر درام نویس مشهور و بزرگ انگلیسی در تمام جهان تاثیر بسیاری بر ذهن خوانندگان ادبیات فاخر گذاشته و نمایشنامه های بسیاری بر اساس آثار وی به صحنه ی نمایش درآورده شده اند.
نمایشنامه ی “حکم در برابر حکم” از آثار ارزشمند شکسپیر محسوب می شود که توسط علی رضا مهدی پور به فارسی برگردانده شده است.


شاهزاده‌ی ویَن در هنگامه نزاع‌های اعتقادی، سال‌ها روش مسامحه و میان داری را پیش گرفته ، که همین امر با سوء‌استفاده مقامات و مردم، منجر به رواج فساد و رشوه و گناه در جامعه ی آن دوران گشته است. شاهزاده ی وین پسر عموی خود را به عنوان جانشین برگزیده و از وی می خواهد تا در غیابش در جانب مذهبیت سخت گیری نماید و خود در ظاهر به مجارستان می‌رود اما درواقع در وین مانده و در لباس راهبی غریب عملکرد جانشینش را زیر نظر می‌گیرد. قصد شاهزاده آن است که به ‌واسطه ی محدود کردن آزادی‌هایی که خود داده از چشم مردم نیفتد، و نیز سهم مقامات را در ترویج فساد و گناه بسنجد.جانشین به ظاهر وارسته و پرهیزگار در برخورد با خواهر گناهکاری محکوم به اعدام که درخواست عفو برادر را دارد، مهار نفس از کف داده و در وی طمع می‌بندد. شاهزاده در کسوت راهب ماجرا را به سمتی سوق می‌دهد که به اجرای عدالت بینجامد.
ناشر این اثر درباره این کتاب این‌چنین می‌گوید: «نمایش‌نامه‌ی حکم در برابر حکم به موضوعات رحمت، عدالت، حقیقت و رابطه‌ی آن‌ها با تکبر و تواضع، و به‌ویژه به‌افراط گرایی دینی، قشری گری و خشکه‌مقدس بودن حکام و لغزش آن‌ها در مسائل اخلاقی، سو استفاده از ابزار قدرت و… می‌پردازد. آگاهی طبقاتی شکسپیر در این نمایش‌نامه به‌غایت صریح و آشکار است. در این نمایش‌نامه جامعه شدیدا دوقطبی است؛ در یک‌طرف عزلت و خلوت عمیق و جدی امیر و قایم مقام او و درباریان و اشراف و صومعه‌ها و قصرها و نیز سلول‌های زندانی وجود دارد که در آن‌ها عاشق و معشوق بی‌گناه تنها و گرفتارند و در طرف دیگر ازدحام جمعیت میخانه‌ها، عشرتکده‌ها و مردم فقیر کوچه و خیابان‌اند که چون کرم درهم می‌لولند و تقابل آشکاری بین طیف‌های اجتماعی بالا و پایین وجود دارد…»