حربا- آنتون چخوف

آنتون چخوف | حربا

مجموعه داستان حربا که از داستان حربا و چندین داستان دیگر نوشته شده، نوشته ی آنتون چخوف می باشد.چنان که ماکسیم گورکی می گوید: ” در نوشته های چخوف صفی دراز از بردگان عشق، نادانی، تنبلی و آزمندی از برابر خواننده می گذرد. ترسی ناشناخته آن ها را بنده ی خویش کرده است. با دلهره ای گنگ می گذرند و با گفته های بی معنی درباره ی آینده، هوا را پر می کنند. برآنند که اکنون در جهان جایی برای آن ها نیست…

بسیاری از آنان خواب های زیبایی درباره ی زندگی شکوهمند دویست سال دیگر می بینند، اما هیچ کدام به پاسخ این پرسش ساده نمی اندیشند: اگر ما جز خواب دیدن هیچ کاری نکنیم، آن جهان شکوهمند را که خواهد ساخت؟ اکنون مردی بزرگ، مردی دانا، بر این انبوه آفریده های کودن، غم انگیز و ناتوان می گذرد. نگاهی نگران بر آن ها، این مردان کشور خویش، انداخته و با لبخندی غمناک، با آهنگی نرم ولی همراه با سرزنشی ژرف با اندوه نومیدی بر چهره و دل، ب آوایی دلپسند و صمیمی می گوید: “دوستان من! چه زندگی سیاهی دارید!”
در مجموعه داستان حربا داستان های زیر را خواهید خواند:
چاق و لاغر- حربا- ماسک- وانکا- شوخی- سرگذشت ملال انگیز- انگورفرنگی- ئیونیج- جان و دلم