جستارهایی در باب عشق

دانلود کتاب جستارهایی در باب عشق

آلن دوباتن نویسنده و فیلسوف در کتاب جستارهایی در باب عشق، عشق را در دست گرفته و آن را در محیط های مختلف و با زمینه های گوناگون می سنجد. برداشتی که او از عشق در کوره های مختلف بیرون می آورد بسیار تامل برانگیز خواهد بود.
در این کتاب در مسیر عاشق شدن یک راوی و تا فارغ شدن وی پیش می رویم. در جایی گفته شده آلن دوباتن از آن دست نویسندگانی ست که فلسفه را در خدمت زندگی قرار می دهد و با کمک فلسفه زندگی بهتری را برای بشر به تصویر می کشد.
در بازی عشق نیز دوباتن با پیش کشیدن پای فلسفه به همین شیوه پیش می رود.
جالب است بدانید که کتاب جستارهایی در باب عشق برای نخستین بار در کشور انگلستان دو میلیون نسخه فروش رفت.
کتاب جستارهایی در باب عشق یک کتاب قصه نیست و به هیچ وجه نباید با این زاویه ی دید این کتاب را در دست بگیرید. اگر چه در متن کتاب قصه و داستان خواهید خواند!


این کتاب دارای متنی ساده و روان بوده و در چالش های احساسی بیشتر از آن که نویسنده به جوشش احساسات زده باشد، احساسات را با فلسفه به چالش کشیده و پرسش هایی از جناب عشق داشته تا بیشتر بتواند به لحاظ روانشناسی آن را کند و کاو کند.

بخشی از کتاب جستارهایی در باب عشق

الیاس کانتی می گوید: ” دیدن ورای آدم ها آسان است، ولی ما را به جایی نمی رساند.” به عبارت دیگر چه آسان و چه بی فایده در افراد عیب می یابیم. آیا وقتی عاشق می شویم بعضاً به این دلیل نیست که، حتی به بهای کوری خودمان در این فرایند و آن لحظه خواسته ایم، دیدن ورای آدم ها را نفی کنیم؟ اگر بدبینی و عشق دو گزینه متقابل باشند، آیا عاشق شدن ما به این دلیل نیست که می خواهیم از موضع ضعف بدبینی، نجات یابیم؟ آیا در هر ” عشق در نگاه اول” نوعی گزافه پردازی نسبت به خصوصیات معشوق وجود ندارد؟ نوعی گزافه پردازی که ما را از منفی نگری معمول مان منفک می کند و تمرکز و نیرویمان را معطوف کسی می کند که چنان باورش داریم که هرگز حتی خود را چنین باور نداشته ایم…

دانلود کتاب جستارهایی در باب عشق

برای دانلود کتاب جستارهایی در باب عشق، اینجا کلیک نمایید. این کتاب با تخفیف بیش از 50 درصد در 228 صفحه و 1.55 مگابایت در fidibo  قرار داده شده است.