تلخکامی برای سه خوابگرد

تلخکامی برای سه خوابگرد

تلخکامی برای سه خوابگرد نوشته ی گابریل گارسیا مارکز مشتمل بر دو کتاب با عنوان های زیر می باشد:
کتاب اول: چشمان سگی آبی رنگ
کتاب دوم: داستان باور نکردنی و غم انگیز ارندیرای بی گناه و مادر بزرگ سنگدلش
فصول هر یک از کتاب های فوق نیز به شرح زیر هستند:

کتاب اول- چشمان سگی آبی رنگ:

•    تسلیم سوم
•    روی دیگر مرگ
•    ایوا توی گربه اش است
•    تلخکامی برای سه خوابگرد
•    گفتگو با آینه
•    چشمان سگی آبی رنگ
•    زنی که سر ساعت شش آمد
•    نابو، مرد سیاهی که فرشته ها را منتظر گذاشت
•    کسی این رزها را به هم ریخته است
•    شب درناها
•    بداهه گویی ایزابل به تماشای باران در ماکوندو

کتاب دوم- داستان باور نکردنی و غم انگیز ارندیرای بی گناه و مادر بزرگ سنگدلش:

•    مردی بسیار پیر با بال هایی عظیم
•    دریای زمان گمشده
•    خوش سیماترین غریق جهان
•    مرگ پایدار در فراسوی عشق
•    آخرین سفر کشتی موهوم
•    بلاکامان، معجزه ی فروش نیک سرشت
•    داستان باور نکردنی و غم انگیز ارندیرای بی گناه و مادر بزرگ سنگدلش