ایران، جامعه کوتاه مدت و 3 مقاله دیگر

دانلود کتاب ایران جامعه کوتاه مدت

ایران جامعه ای کوتاه مدت است، بدین معنا که تغییرات – حتی تغییرات مهم و بنیادی- یک پدیده کوتاه مدت است و این به خاطر فقدان ساختارهای قانونی نهادینه و ریشه دار است که ضامن پیوستگی بلند مدت جامعه باشد. در تمامی این دوره های کوتاه، ممکن است ارتش و طبقات مدیریتی و مالکیتی قابل توجهی وجود داشته باشند، ولی ترکیب آنها بیشتر از یک یا دو نسل تداوم نمی یافت و این در مقابل آن چیزی است که در اریستوکراسی غربی به ویژه طبقات بازرگان وجود داشت…
دکتر کاتوزیان نویسنده ی کتاب ایران، جامعه کوتاه مدت در نگاهی که به ایران و مقایسه ی آن با غرب دارد، ایران را جامعه ای کوتاه مدت دانسته و غرب را جامعه ای بلند مدت می نامد.


از منظر دکتر کاتوزیان جامعه ی کوتاه مدت جامعه ای ست که رخدادها در آن سریع و سهمگین اتفاق افتاده و از طرفی دیگر دوام و طول عمر کوتاهی دارند.
دکتر کاتوزیان با مقایسه ی جامعه ی ایران به ساختمان های این سرزمین به این دیدگاه می رسد که همان طور که ساختمان های 20 یا 30 ساله در ایران کلنگی خطاب شده و دست به تخریب کلی آن ها و ساخت یک ساختمان جدید و نو می زنیم، دیگر وجوه ایران همچون اضلاع سیاسی، اجتماعی، آموزشی و ادبی نیز همیشه در معرض از مد افتادگی و خارج شدن از چرخه بوده و همیشه می توان انتظار داشت که هر لحظه هوس یک مد تازه از راه رسیده و جریان قبلی را از بین ببرد.
دکتر کاتوزیان می گوید: فقدان پیوستگی بلند مدت، منجر به تغییرات مهمی از یک دوره تاریخی کوتاه به دوره دیگر می شود، به گونه ای که تاریخ بدل به مجموعه ای از حرکت های کوتاه متصل به هم می شود. در چنین حالتی، تغییر با فراوانی بیشتر و معمولا شدیدتر بوده و چنانکه ذکر شد تحرک اجتماعی میان طبقات متعدد به طور قابل توجهی بیشتر از آن چیزی است که در جوامع اروپایی است…
برای دانلود کتاب ایران، جامعه کوتاه مدت به سایت دانلود کتاب فیدیبو مراجعه کرده و این کتاب را با حجمی معادل 1.12 مگابایت در 165 صفحه با 50 درصد تخفیف دریافت نمایید.